Okres: Rimavská Sobota

Najbližší zápas: 

Režim zápasu: ZÁKLAD

 

OPATRENIA VOČI ŠÍRENIU OCHORENIA COVID-19 NA ZÁPASE

PROSÍME VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV ABY DÔSLEDNE DODRŽIAVALI NASLEDOVNÉ OPATRENIA POČAS ZÁPASOV HKM RIMAVSKÁ SOBOTA. V NAŠOM ZÁUJME JE PRIPRAVIŤ VÁM ČO NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ ZÁŽITOK A POHODLIE, NO TAKTIEŽ AJ CHRÁNIŤ VÁS PRED ŠÍRENÍM COVIDu. VENUJTE CHVÍĽU SVOJHO ČASU A PREŠTUDUJTE SI NASLEDUJÚCE NARIADENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA.

 

  • ZÁPAS JE ORGANIZOVANÝ V REŽIME ZÁKLAD
  • POČAS CELÉHO POBYTU NA ZIMNOM ŠTADIÓNE JE POVINNOSŤ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY RESPIRÁTOROM
  • POVINNOSŤOU JE POČAS CELEJ DOBY DODRŽIAVAŤ DVOJMETROVÉ ROZOSTUPY, MIMO OSÔB Z JEDNEJ DOMÁCNOSTI
  • PRI VSTUPE POUŽITE DEZINFEKCIU RÚK
  • NA ZÁPAS NEBUDÚ VPUSTENÉ OSOBY S PRÍZNAKMI OCHORENIA COVID – 19 AKO ZVÝŠENÁ TELESNÁ TEPLOTA, KAŠEĽ A INÉ
  • PROSÍME VŠETKÝCH FANÚŠIKOV, ABY PRIŠLI NA ŠTADIÓN V DOSTATOČNOM PREDSTIHU, ABY SME PREDIŠLI ČAKANIU V RADOCH A ZHROMAŽĎOVANIU SA VEĽKÉHO MNOŽSTVA ĽUDÍ, POKLADŇA BUDE OTVORENÁ OD 16:00
  • PROSÍME VÁS, DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY USPORIADATEĽOV

 

CHÁPEME, ŽE DODRŽIAVANIE OPATRENÍ UBERÁ NA KOMFORTE DIVÁKOV, ALE ROVNAKO NÁM ZÁLEŽÍ NA ICH OCHRANE ZDRAVIA. VERÍME, ŽE ICH DODRŽIAVANÍM DOCIELIME, ŽE POČAS CELEJ SEZÓNY BUDE POVOLENÝ VSTUP DIVÁKOM NA ZÁPASY. PRÍPADNÉ PORUŠENIE BY MOHLO MAŤ ZA NÁSLEDOK SANKCIE VOČI KLUBU, PRÍPADNE VOČI PREVINILCOVI.

ĎAKUJEME, ŽE STE ZODPOVEDNÍ A DODRŽIAVATE NASLEDOVNÉ NARIADENIA

 

 

                                                                                                                     

www.hkmrs.webnode.sk