Kontakty

HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, o.z.
 
IČO: 37829220
Sídlo: ZŠ ul. Rimavská 1, P.O. BOX 190, 979 01 Rimavská Sobota
Email: hkmrimavskasobota@gmail.com 
 
 
 

VÝKONNÝ VÝBOR PRE SEZÓNU 2019/2020:

Mgr. Michal Slovák 

predseda klubu/štatutár

kontakt: +421 911 097 753

email: michal.slovak.mgr@gmail.com

 

Bc. Dušan Bálint

podpredseda klubu/štatutár

kontakt: +421 948 180 666

email: Balintdusan@gmail.com

 

 

Gabriel Koubek

člen výboru

kontakt: +421 905 437 324

 

Dokumenty:

Výzva na predkladanie ponúk-nákup športovej výbavy.docx (57212)
 
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                     

www.hkmrs.webnode.sk