Aj napriek tomu, že celý klub funguje na amatérskej báze pre jeho činnosť je potrebné zabezpečiť určité finančné zázemie.  Finančné prostriedky sú používané na odmeny trénerom, cestovné a stravné všetkých hráčov, materiálno-technické vybavenie, atď.

Naše príjmy sa skladajú z podpory mesta Rimavská Sobota, členských príspevkov, zisku z 2% daní, vstupného, ale hlavne od našich priaznivcov a podporovateľov z podnikateľského prostredia regiónu.

 

Ak aj vy chcete patriť ku skupine ľudí a subjektov, ktorých si vysoko vážime za ich nezištnú pomoc pri našej práci, prinášame Vám ponuku na možnú spoluprácu.

Za Vašu pomoc sa Vám budeme snažiť odmeniť čo možno najväčším počtom víťaztiev a kvalitnou prácou s mládežou.

 

Poďme spolu …

podporiť najúspešnejší kolektívny šport na Slovensku

 

AKO NÁS PODPORIŤ ???

 

Každý z nás môže prispieť svojou troškou k rozvoju ľadového hokeja v našom meste. Darujte 2% z Vašich daní pre HKM Rimavská Sobota.  Váš príspevok nám pomôže skvalitniť našu prácu a pripraviť pre Vás neopakovateľné zážitky v podobe víťazstiev našich družstiev.

Neváhajte a pomáhajte! 

 

Údaje o prijímateľovi:

Názov: HKM Rimavská Sobota

Sídlo: Rimavská Sobota

Právna forma: občianske združenie

IČO: 37829220

                                               Tlačivo: tlačivo 2- dane za rok 2022.pdf (117338)

 

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PODPORU HOKEJA V RIMAVSKEJ SOBOTE! 

                                                                                                                     

www.hkmrs.webnode.sk